Canvi climàtic i les seues causes: l'efecte hivernacle i, l'enfosquiment atmosfèric? (Cambio climático y sus causas: el efecto invernadero y, ¿el oscurecimiento atmosférico?)

Continuem amb la migració del podcast sobre divulgació mediambiental Ecosfera al portal de referència iVoox. Ecosfera 5, temporada 1 (9/2/2009). Canvi climàtic i les seues causes: l'efecte hivernacle i, l'enfosquiment atmosfèric? (Cambio climático y sus causas: el efecto invernadero y, ¿el oscurecimiento atmosférico?).

El canvi climàtic o escalfament global i les seues causes: l’efecte hivernacle i, a més, el quasi desconegut enfosquiment de l’atmosfera. Sembla que el desconeixement d’aquest fenomen, pot haver induït a la comunitat científica a subestimar el veritable abast de l’efecte hivernacle. L’escalfament global de l’atmosfera no ha sigut tan intens, tal volta, perquè ha estat contrarestat per la minva de llum solar provocada per l’enfosquiment global de l’atmosfera, causat per la contaminació antròpica. En aquest sentit, us recomanem el documental emès el 29 de maig del 2005 al programa Documentos TV (La 2, RTVE), titulat: “Contaminació: l’ocàs de la llum” (produït per Dox BBC, Regne Unit).
---
El cambio climático o calentamiento global y sus causas: el efecto invernadero y, además, el casi desconocido oscurecimiento de la atmósfera. Parece que el desconocimiento de este fenómeno, puede haber inducido a la comunidad científica a subestimar el verdadero alcance del efecto invernadero. El calentamiento global de la atmósfera no ha sido tan intenso, quizás, porque ha sido contrarrestado por la disminución de luz solar provocada por el oscurecimiento global de la atmósfera, causado por la contaminación antrópica. Os recomendamos el documental emitido el 29 de mayo de 2005 en el programa Documentos TV (La 2, RTVE) titulado, “Contaminación: el ocaso de la luz” (producido por Dox BBC, Reino Unido).
---
ECOSFERA es un espai radiofònic de contingut mediambiental del programa setmanal l'Almàssera de Ràdio Sant Vicent (95.2 FM, Sant Vicent del Raspeig, Alacant), que es va emetre entre desembre del 2008 i juny del 2011. Darrere d'ECOSFERA estan Juli Colomer Valcárcel i Gema Llorens Canosa, en les tasques de producció, guió i locució (AGL mediambient · Agència Laboratori mediambient).
Contacte: AGLmediambient@gmail.com
---
ECOSFERA es un espacio radiofónico de contenido medioambiental del programa semanal l'Almàssera de Radio San Vicente (95.2 FM, San Vicente del Raspeig, Alicante), que se emitió entre diciembre de 2008 y junio de 2011. Detrás de ECOSFERA están Julio Colomer Valcárcel y Gema Llorens Canosa, en las tareas de producción, guión y locución (AGL mediambient · Agència Laboratori mediambient).
Contacto: AGLmediambient@gmail.com